Error

Buscar

Activitats Mediambientals

Serveis Públics o Medi Ambient/Activitats mediambientals

PRESENTACIÓ WEB ACTIVITATS Aquest apartat de la plana web municipal ha estat revisat i redissenyat per a millorar l'accés a la informació més important i necessària per permeti iniciar una activitat econòmica a Lloret de Mar.

 Recentment ha estat aprovada l'Ordenança Municipal d'Intervenció Administrativa i Control de les Activitats (OMIACA) què adapta la nova normativa que regula les activitats econòmiques que s'exerceixen o es vulguin exercir a Lloret de Mar. L'ordenança modifica substancialment el control procedimental i formal de les activitats susceptibles d'incidir en el medi ambient, la seguretat i la salut de les persones. Aquest nou escenari normatiu ha generat la necessitat de renovar i millorar l'accés a la informació del ciutadà sobre els procediments dels règims de tramitació per obrir un nou establiment i exercir una determinada activitat amb totes les garanties legals i de seguretat exigibles.

Pels motius exposats els nous continguts de l'espai d'activitats de la plana web municipal s'ofereixen al ciutadà de la següent manera:

  • Informar de la situació de les oficines on es realitzen els tràmits d'activitats, dels horaris d'atenció al públic i de les visites.
  • Explicació de cada tràmit d'habilitació: obertures, modificacions, canvis de titularitat, canvis d'activitat i baixes.
  • Aplicació d'ajuda per tramitar l'activitat que es vulgui habilitar, tipus de tràmit al que està sotmesa, llistat de la documentació que cal aportar que permeti iniciar la tramitació, així com accés als models municipals descarregables.
  • Enllaços amb altres planes web d'interès que facilitin informació d'utilitat, com per exemple la normativa d'aplicació, els llistats de tècnics qualificats en matèria d'activitats, entitats col·laboradores de l'administració, etc.

En definitiva, la web d'activitats pretén esdevenir un espai pel ciutadà on podrà trobar informació sobre aquelles activitats econòmiques que es poden exercir a Lloret de Mar, i també una eina útil que l'ajudi a tramitar i obtenir fàcilment l'habilitació administrativa per a l'exercici de llur activitat.

| © 2014 AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per Lloret de mar. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |

ABSIS. Telf. 902 210 099

estadisticas