Error

Buscar

Inici

>>

Ajuntament

>>

Mobilitat

>>

Pàrquings

Aparcaments municipals

Lloret de Mar disposa de múltiples pàrquings públics i privats. També hi ha habilitada una zona blava d'estacionament temporal regulat. El més recomanable és estacionar el vehicle privat un cop s'arriba a la població i utilitzar altres mitjans de transport durant l'estada.

Per als autobusos, Lloret disposa d'aparcaments específics situats en diferents punts estratègics de la població.


Reserva en línia dels aparcaments municipals de Costa Carbonell i de la Zona Esportiva https://parkimeter.es/parking-lloret-de-mar.

Aparcar a les zones blaves a través de l'aplicació AparcarE (iPhone i Android)


 

Zona barri Pescadors, Can Xardó, zona esportiva i altres zones habilitades per a aparcament


Pàrquing

Cotxes

Autobusos

Motos

1- Costa Carbonell

470 places

2- Av. les Alegries (oficina de turisme)

30 places

60 places

6- Plaça Pere Torrent

420 places

7- Can Xardo

140 places

4 Pujador/baixador

8- Av. Vila de Tossa (Barri Pescadors)

100 places

25-30 places

9- Can Lloranes

110 places

10- Sa Caleta

190 places

11- Zona Esportiva

400 places

12- Canyelles

85 places

Aparcament del mercat municipal

 

 • 2 hores gratuïtes
 • A partir de la 3a hora regiran els mateixos preus que al pàrquing de Costa Carbonell.
1. En els supòsits d'acords amb l'associació de concessionaris del mercat central de Lloret de Mar, es podrà establir conveni fiscal per a l'explotació de l'aparcament de la planta segona.
2. Els llocs d'aparcament del soterrani de la planta primera abonaran una tarifa de conservació i manteniment de les instal·lacions de 6,5 ¤/mes.

Estacionament de vehicles a zones reservades de les vies públiques (parquímetres)

 

ZONA A
Zona de rotació en el passeig marítim.
Tarifa indicada a l'ord. fiscal 24.

 • Pg. Agustí Font: 7 places
 • Pg. Verdaguer: 49 places
 • Pg. Camprodon i Arrieta: 12 places
Dates: 365 dies de l'any, inclosos festius, excepte quan hi hagi esdeveniments.
Horari del 16/09 al 30/06 (temporada baixa):
De 8 a 13h i de 16 a 20h, de dilluns a diumenge, inclosos festius.
Horari del 1/07 al 15/09 (temporada alta):
De 8 a 24h, de dilluns a diumenge, inclosos festius. 
Places zona A: 68
ZONA B
Zona turística.
Tarifa indicada a l'ord. fiscal 24.
 • c/ Mestres: 135 places
 • Pujador/baixador Can Saragossa: 33 places.

Dates: Des de l'1 de juliol al 15 de setembre (ambdós inclosos).
De 8 a 24h, de dilluns a diumenge, inclosos festius. 
Places zona B: 168
A la zona B s'estableix un preu reduï màxim diari de 10¤
ZONA C i D
Zona Fenals
Tarifa indicada a l'ord. fiscal 24.

 • c/ Puerto Rico: 11 places
 • Pg. Ferran Agulló: 100 places
 • Canyelles: 26 places
Dates: Des de l'1 de juliol al 15 de setembre (ambdós inclosos).
Horari: de 10 a 18h, de dilluns a diumenge, inclosos festius.
Places zona C: 137

Per els següents casos es preveu l'anul·lació de les denúncies a les màquines de pagament:

 • Si no ha spbrepassat el temps d'estacionament en més de 30 minuts, es podrà anul·lar la sanció obtenint un tiquet d'excés de 4¤.
 • En el cas d'estacionament sense tiquet, fins a un hora des del moment d'emissió de la denúncia, es podrà regularitzar la situació abonant u  tiquet complementari d'anul·lació de la denúncia per un import de 8¤.

 

 

Pàrquing Pere Torrent , Pàrquing de superfície de Sa Caleta, Costa Carbonell, Zona Esportiva i Pl. Drets Humans

 

Hora

Resta de l'any

De l'01/07 al 15/09

D'1 a 60 minuts

0,0340 ¤/minut*

Gratuït

De 61 a 180 minuts

0,0340 ¤/minut

0,0340 ¤/minut

De 181 a 720 minuts

0,0275 ¤/minut

0,0275 ¤/minut

De 721 a 1440 minuts

0,0078 ¤/minut

Gratuït

 *Únicament a l'aparcament de la pl. dels Drets Humans, la primera hora serà gratuïta en el període del 01/07 al 15/09, es refereix per vehicle i dia.

ABONAMENTS

Als estacionaments de la Plaça Pere Torrent i Sa Caleta no s'admetran abonaments pel període del 01/07 al 15/09

Cànons

Cànon per a la concesió d'una plaça d'aparcament Costa Carbonell i pl. Pere Torrent:

Places fins a 4,80 m de longitud

8.700 ¤/plaça

Places de més de 4,80 m de longitud

10.450 ¤/plaça

Cànon per a la concesió d'una plaça d'aparcament a la Zona Esportiva:

Places de fins a 4,80 m de longitud

10.450 ¤/plaça

Places de més de 4,80 m de longitud

16.500 ¤/plaça

Pàrquings de superfície (Can Lloranes, Avda. Alegries, Avda. Vila de Tossa o barri Pescadors i altres)

 
 
Per turismes, en el període comprès entre el 01/01 i el 31/12, per estades superiors a 1.440 min., la tarifa serà de 15 ¤ a la que s'afegirà la fracció de temps que superi aquesta estada segons els trams corresponents, amb un límit de 15¤ cada 1440 minuts .

 

Abonaments (en el perïode d'obertura de cadascun dels aparcaments)

Normes de gestió

 1.  Les places d'aparcament en concessió administrativa, abonaran una tarifa de conservació i manteniment de les instal·lacions de 7,50 ¤/mes.
 2.   A tots els serveis d'aparcament municipal, l'import a abonar es calcularà en base al repartiment proporcional entre l'import/h i els minuts que s'ha utilitzat el servei, arrodonit per excés o per defecte al múltiple de cinc. Aquesta fórmula s'aplicarà quan es disposi dels aparells adients per fer el càlcul.
 3.  A qualsevol aparcament es podrà aplicar quota zero per a determinats esdeveniments o períodes de temps. La resolució, per cadascun dels supòsits, serà mitjançant Decret d'alcaldia i haurà de ser motivada.
 4.  Per als aparcaments municipals on tècnicament sigui possible, es podrà comprar anticipadament hores d'estacionament mitjançant targetes de prepagament de 50h, 100h i 200h, pel període comprès entre el 16/09 i el 30/06, al preu total de 75¤, 125¤ i 200¤ respectivament.

Telèfons de pàrquings municipals

Aparcament Sa Caleta 972 36 28 70
Aparcament Costa Carbonell 972 37 05 84
Aparcament av. Vila de Tossa (Barri Pescadors) 972 37 04 03
Aparcament plaça Pere Torrent 972 37 23 13
Aparcament Terminal 972 36 57 76
Aparcament Zona Esportiva 972 37 19 30

| © 2015 AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per Lloret de mar. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |

ABSIS. Telf. 902 210 099

estadisticas