Error

Buscar

Presentació de la Secció d'Informació i Anàlisi del Territori

La Secció d'Informació i Ànalisi del Territori és l'encarregada de gestionar el sistema d'informació territorial de l'Ajuntament des de l'any 2004 i té un representant a la Comissió Tècnica de Geinformació de la Comissió de Coordinació de Cartografia de Catalunya, que és l'òrgan bàsic de trobada, col·laboració i coordinació entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals en l'àmbit de la cartografia i la informació geogràfica relacionada.
Les seves funcions principals són l'elaboració i difusió d'informació geogràfica i georeferenciada, fent de coordinador de la informació que sobre el territori es genera a l'Ajuntament, intentant la unificació i reutilització de les dades territorials per part de tots el departaments i seccions municipals.
Per això és l'encarregada del manteniment de la xarxa geodèsica local, la qual ens permet realitzar els treballs de topografia en les coordenades reals del municipi i obtenir cartografia comuna. S'ocupa, a més, de reflectir en la cartografia cadastral totes les alteracions que es produeixen en el municipi com a conseqüència d'obres noves, modificacions, parcel·lacions, segregacions, etc. per a la posterior incorporació al cadastre. Una altra tasca d'aquesta secció és el manteniment de la llista de carrers; identifiquem amb nom de carrer i número les finques del municipi, element molt útil per a totes les gestions tant municipals com d'altres administracions; i realitzem les propostes de numeració o renumeració dels carrers, i les denominacions de carrers nous o aquells que no disposen de nom.
La major part de la informació de què es disposa en les bases de dades municipals té un lligam al territori. A la secció es disposa d'eines d'anàlisi que permeten estudiar aquestes dades sobre el nostre territori amb l'elaboració de mapes estadístics sobre població, per exemple, o mapes temàtics, que permeten relacionar diferents bases de dades sobre una mateixa zona del territori i així ajudar a prendre millor les decisions.
Les noves tecnologies permeten l'accés a la informació sobre el territori que fins ara només estava permès a unes quantes persones expertes, així doncs amb la voluntat d'apropar l'Administració a la ciutadania disposem d'un plànol interactiu de la vila, en cinc idiomes, que ens permet oferir un servei als ciutadans i ciutadanes, amb consultes sobre adreces, carrers, edificis, serveis, llocs d'interès, comerços, transport, la possibilitat de fer una ruta des de qualsevol lloc d'Europa, etc. Actualitzem i ampliem periódicament aquests continguts.
Si voleu, podeu fer també un vol virtual en 3D sobre el nostre municipi per comtemplar el paisatge o fer una visita guiada al nostre patrimoni cultural, amb la representació en volum d'edificis tan emblemàtics com les ermites, el Museu del Mar, l'església parroquial, l'ajuntament, etc.
Teniu també la possibiliat de descarregar-vos cartografia i mapes que us poden ser d'interès.
Per últim trobareu en aquest web l'accés al Geoportal de l'Ajuntament, una eina de consulta interactiva de la informació del POUM tant gràfica com de normativa, amb possibilitat de superposar en un sol mapa diverses cartografies municipals i d'altres administracions, ortofotos, impressió a escala, etc. Així com una sèrie d'enllaços d'interès a webs d'altres administracions i a normativa en matèria de cartografia i geoinformació que esperem que us sigui d'utilitat.

| © 2014 AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per Lloret de mar. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |

ABSIS. Telf. 902 210 099

estadisticas