Error

Buscar

Inici

>>

Ajuntament

>>

Ordenances i reglaments

Ordenances i reglaments

Aquí pots consultar les Ordenances i Reglaments municipals. Pots veure el reglament  fent un click a sobre l'enllaç.
Per visualitzar els documents és necessari tenir instal·lat el programa Adobe Reader.
Et facilitem la descàrrega de l'executable.  

Reglaments

Reglament del Consell Municipal d'Educació de Lloret Mar, aprovat pel Ple de data 21/09/2015  (entra en vigor el 20 de gener de 2016).

Reglament de la Biblioteca Municipal de Lloret Mar, aprovat pel Ple de data 16/02/2015 (entra en vigor el 19 de juny de 2015).

Reglament de Règim Interior del Mercat Setmanal de Lloret de Mar, aprovat pel Ple de data 26/05/2014 (entra en vigor el 4 de juliol de 2014).

Reglament regulador del Registre Municipal d'Entitats de Lloret de Mar, aprovat pel Ple de data 05/08/2013.

Reglament d'ús dels Centres Cívics de Lloret de Mar, aprovat pel Ple de data 05/08/2013.

Reglament d'ús de la marca col.lectiva "Lloret de Mar", aprovat pel Ple de data 20/05/2013.

Reglament del Casal Municipal de la Gent Gran de Lloret de Mar, aprovat pel Ple de data 30/07/2012.

Reglament per a la gestió dels serveis i activitats a donar a les platges de Lloret (aprovat  pel Ple de 07/07/2014). Entra en vigor el dia 11/10/2014.

Reglament intern del Museu del Mar de Lloret de Mar

Reglament que regula l'accés, la consulta i la reproducció de la documentació custodiada al Servei d'Arxiu Municipal.

Reglament regulador de l'ús i explotació de la Deixalleria Municipal de Lloret de Mar

16-Reglament servei arxiu

18-Reglament ús del català

Reglament Aigües 2013

Reglament mercat diari

Reglament del servei de clavegueram de Lloret de Mar

Reglament del personal municipal de consergeria i manteniment de centres educatius

Reglament d'explotació del dipòsit controlat de terres i runes de Lloret de Mar

Reglament d'explotació del dipòsit controlat de residus de Lloret de Mar

Reglament del Sindic/a del Ciutadà a Lloret de Mar.

Reglament Serveis Funeraris, any 1988.

Ordenances

Ordenança reguladora del vol de la via pública amb mostres comercials de Lloret de Mar, aprovat pel Ple de data 22/10/2012.

Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Lloret de Mar, modificació dels arts. 39.3, 54.7 i 63.3 aprovada definitivament pel Ple Municipal de data 03/08/2015. Entra en vigor el dia 2 de setembre de 2015.

Ordenança reguladora de l'ús de la via pública de Lloret de Mar (modificació arts. 50.4, 52.bis i Disposició Trans.Tercera - Ple Municipal 26/10/2015). Entra en vigor el 18/02/2016.

Ordenança Reguladora dels Usos Permesos en Sòl Privat Lliure d'Edificació ("Retranqueig Privat").

02 - Ordenança serveis urbans-taxis

03-Ordenança paraments edificis

04-Ordenança d'antenes

07-Ordenança de circulació

08-Ordenança tinença d'animals

19-Ordenança ús del foc

Ordenança Construcció

Ordenança Municipal reguladora de les activitats amb incidència ambiental (aprovat definitivament pel Ple de 21/10/2013). Entra en vigor el 30/11/13

Ordenança de llicències urbanístiques

Altres normatives

Bases Reguladores del Sistema d'Acreditació de les Entitats Prestadores del Servei d'Atenció Domiciliària a Lloret de Mar. Modificades per acord de la Junta de Govern Local.

Estatuts serveis municipals de comunicació

| © 2016 AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per Lloret de mar. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |

ABSIS. Telf. 902 210 099

estadisticas