Error

Buscar

Entitats Educatives

Untitled Document
Logo AMPA CEIP Àngels Alemany i Boris
Seu:AMPA CEIP Àngels Alemany i Boris
President:David Regaña Terradas
Telèfon:972377070


Objectius:Donar suport i assistència als pares, alumnes i professors del centre. Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre. Representació dels pares en el consell escolar. Col·laborar en les activitats educatives del centre . Promoure activitats extraescolars.
Logo AMPA CEIP Pompeu Fabra de Lloret de Mar
Seu:AMPA CEIP Pompeu Fabra de Lloret de Mar
President:Silvia González Santana
Telèfon:


Objectius:Una educació de qualitat pels nostres fills i ajudar a families en la relació escola- pares.
Logo AMPA Col·legi Esteve Carles i Torruella
Seu:AMPA Col·legi Esteve Carles i Torruella
President:Meritxell Comas Montilla
Telèfon:616274723

-
Objectius:Fer de pont entre l'escola i els pares.
Logo AMPA Col·legi Immaculada Concepció
Seu:AMPA Col·legi Immaculada Concepció
President:Clara Bravo Torrens
Telèfon:671362582


Objectius:Promoure activitats escolars i extaescolars entre els alumnes del col·legi. Col·laborar amb el col·legi en tot el que calgui.
Logo AMPA Col·legi Pere Torrent
Seu:AMPA Col·legi Pere Torrent
President:Yolanda Viana Ferreiro
Telèfon:972366869


Objectius:Donar suport i assistència als membres de l'associació, en general als pares i tutors, als professors i als alumnes del centre i els seus organs de govern i de participació en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills.
Logo AMPA de l'IES Ramon Coll i Rodès
Seu:AMPA de l'IES Ramon Coll i Rodès
President:Laura Pérez
Telèfon:671689248

-
Objectius:Col·laborar amb el centre escolar amb la finalitat de manteniri incrementar la qualitat de l'ensenyament públic. Ajudar a les families en tots aquells temes en els quals l'associació sigui competent. Participar en tots els àmbit tant del propi centre com a nivel municipal o del departament corresponent en defensa dels interessos dels alumnes i les seves families.
Logo AMPA IE Lloret
Seu:AMPA IE Lloret
President:Elena Pereskokova
Telèfon:0

-
Objectius:A) Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i mares d’alumnes, als tutors, professors i alumnes del centre i als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matrícules al centre. B) Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre. C) Assistir els pares i mares en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics. D) Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats. E) Facilitar la col·laboració del centre en el àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn. F) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis. G) Promoure les activitat de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar. H) Exigir a les administracions competents que prenguin les mesures necessàries per a la constant millora de l’ensenyament, tant en recursos humans com materials. I) Impedir que cap membre directiu de l’Ampa pugui utilitzar l’entitat amb fins polítics o per interès propi. J) D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin en els seus estatuts. K) Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives.
Logo AMPA IES Rocagrossa
Seu:AMPA IES Rocagrossa
President:Adela Hidalgo Miranda
Telèfon:685152631

-
Objectius:Millorar les activitats extraescolars i la relació entre alumnes i mestres
Logo Associació Cultural Esportiva i Recreativa Amics del Calamar (ACERAC)
Seu:Associació Cultural Esportiva i Recreativa Amics del Calamar (ACERAC)
President:Marc Montané Torró
Telèfon:654615627

-
Objectius:Fomentar els valors educatius del lleure infantil i juvenil. Promoure el desenvolupament integral dels infants i joves a través de l'esport, de l'esplai i de la vessant artística dels menors, sempre des del respecte al medi ambient. Dinamitzar el temps de lleure de la població en general.
Logo Associació Mediambiental Xatrac
Seu:Associació Mediambiental Xatrac
President:Santiago Escartín Peña
Telèfon:972361130


Objectius:L'estudi, la difusió i la documentació del medi natural per fer conèixer els sistemes naturals i conscienciar a les persones pel respecte del medi ambient, l'ensenyament de les tècniques per fer aquests estudis, el lloguer dels equips necessaris i el guiatge i monitoratge de les persones i entitats, tant públiques com privades interessades en aquests fins.
Logo Centre d'Estudis Iòguics Suryanamaskar
Seu:Centre d'Estudis Iòguics Suryanamaskar
President:Laura Ibarlucea Lopetegui
Telèfon:972330513

-
Objectius:
Logo Federació InterAMPA Lloret de Mar
Seu:Federació InterAMPA Lloret de Mar
President:Antonio Jesús Lorente Estepa
Telèfon:972366869
-

Objectius:Donar suport i assistència a les associacions de mares i pares d'alumnes dels centres educatius de Lloret de Mar i, en general, als pares, mares, tutors i representant legal, els professors i els alumnes del centre i col·laborar amb el professorat i òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats als centres educatius de Lloret de Mar.

| © 2015 AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per Lloret de mar. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |

ABSIS. Telf. 902 210 099

estadisticas