Error

Buscar

Entitats Solidàries

Untitled Document
Logo Agermanament Sense Fronteres
Seu:Agermanament Sense Fronteres
President:Elisabet Torner Lasalle
Telèfon:972365183


Objectius:Promoure activitats solidàries i realitzar projectes de cooperació entre persones i pobles dels països del Nord i de Sud, per llur desenvolupament social, cultural, econòmic i polític. Sensibilitzar la societat en general i la catalana en particular, respecte als valors de la solidaritat, sobre les causes dels greus i creixents desequilibris existents entre els diferents països, els efectes que generen, i els riscos que comporte. Formar i assessorar forjadors en l`'àmbit de la cooperació. Promoure i afavorir l'estudi, el coneixement i la reflexió entorn de noves propostes per millorar l'harmonia entre els humans a tots els nivells, en l'art de viure amb justícia basada en els principis d'igualtat, llibertat i fraternitat...Activitats de cooperació Internacional amb Camerun i Xile.
Logo Agrupació de Defensa Forestal de Lloret de Mar
Seu:Agrupació de Defensa Forestal de Lloret de Mar
President:Jordi Martínez Planas
Telèfon:690782095

-
Objectius:Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis. Elaboració i execució col·lectiva d'un programa d'actuacions urgents en cas d'incendis, així com un de reforestació dels terrenys afectats, en el seu cas. Col·laboració activa en l'organització, control i execució de mesures dictades o que es dictin per la Direcció General del Medi Rural o per qualsevol altre organisme o autoritat competent per a la prevenció i lluita contra els incendis. Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, per a un major coneixement d'aquests pel sector.
Logo Amics de Fundase - Bolívia
Seu:Amics de Fundase - Bolívia
President:Maria Teresa Casals Cienfuegos - Jovellanos
Telèfon:972371561

-
Objectius:Ajuda al tercer món. Actualment a Senegal i Bolivia.
Logo Asoc. Yaiza Fallos Medulares Minoritarios Investigación Lloret de Mar (AYFAMMI)
Seu:Asoc. Yaiza Fallos Medulares Minoritarios Investigación Lloret de Mar (AYFAMMI)
President:Katrien Verduin Rambla
Telèfon:617066244

-
Objectius:Recaptar fons per a la investigació de fallides medul·lars minoritàries i el seu tractament.
Logo Asociación Amigos de Odisha
Seu:Asociación Amigos de Odisha
President:María Pilar Esther Millán Cebrián
Telèfon:659648887

-
Objectius:Col.laboració amb l'ONG índia "Subhadra Mahatab Seva Sadan" SMSS en l'establiment de programes de desenvolupament tant en centres de SMSS com en altres àrees de l'estat d'Orissa que ho necessitin.
Logo Asociación Proyecto Mi Casa
Seu:Asociación Proyecto Mi Casa
President:Esther Crivillers i Dachs
Telèfon:696121844


Objectius:Disminuir les tases d'analfabetisme i exclusió social dels nens, nenes, adolescents i joves de la ciutat EL ALTO.
Logo Associació Cívica Catalana en Defensa dels Drets Humans de Lloret
Seu:Associació Cívica Catalana en Defensa dels Drets Humans de Lloret
President:
Telèfon:0
-
-
Objectius:Defensa de la declaració universal dels drets humans mitjançant les institucions i entitats colaboradores. Pendre accions legals per reivindicacions. Actuació per les normes de convivència intercultural del respecte mútuo sense discriminació i marginació i intolerància vers la raça d'humans que conviva en el planol comunitari d'aquest municipi i del seu àmbit d'actuacions.
Logo Associació Cultural Pro Defensa de l'Entorn Terrestre i Marítim de Lloret
Seu:Associació Cultural Pro Defensa de l'Entorn Terrestre i Marítim de Lloret
President:
Telèfon:0
-
-
Objectius:Estudiar i donar a coneixer tots aquells temes relacionats amb el medi ambient. Treballar per a la conservació del medi ambient.
Logo Associació Cultural Tosca
Seu:Associació Cultural Tosca
President:Paolo Sartini
Telèfon:972373140

-
Objectius:Incentivar, mantenir i consolidar les relaciones i vincles culturals, recreatius, gastronòmics, esportius, artístics, comercials entre Catalunya i Itàlia, i en particular, la recerca d'afinitats entre els dos països com a principi de l'ajuda mútua. Promoure les cultures catalana i italiana i les manifestacions culturals de les diferents nacionalitats, fomentan-ne el coneixement i el respecte mutus. Defensar i gestionar davant les administracions públiques els interessos i la problemàtica de l'associació i canalitzar totes les queixes, greuges i reivindicacions que pugui tenir. Formar part dels òrgans de participació municipal. Promoure activitats econòmiques sempre d'acord amb l'objectiu social i que no tingui per objectiu explícit o implícit l'aconseguir del benefici econòmic a repartir entre els socis. Lluitar activament contra el racisme i la intolerància. Promoure activament la solidaritat. Fer propaganda del pensament antibÈl·lic promovent l'ecologia i el medi ambient. Promocionar i organitzar les activitas festives, participant amb la resta d'associacions. Tota la resta de fins que acordi l'assemblea general i que estiguin relacionats amb l'objecte de l'associació.
Logo Associació d'Ajuda Carisma
Seu:Associació d'Ajuda Carisma
President:Verghel Bonescu
Telèfon:972108911

-
Objectius:
Logo Associació de Disminuïts Físics i Psíquics "L'Esguard"
Seu:Associació de Disminuïts Físics i Psíquics "L'Esguard"
President:Meritxell Rubio
Telèfon:661642065

-
Objectius:
Logo Associació de Dones l'Aurora de Lloret de Mar
Seu:Associació de Dones l'Aurora de Lloret de Mar
President:Maria Teresa Rodríguez Pacios
Telèfon:

-
Objectius:Fomentar la participació de les dones en tots el àmbits de la vida. Treballar per a la plena igualtat de la dona en la societat.
Logo Associació de Jubilats i Pensionistes de Mont Lloret
Seu:Associació de Jubilats i Pensionistes de Mont Lloret
President:Salvador García Díaz
Telèfon:670478863


Objectius:Ocupar-se, en la mesura del possible, de les necessitats dels jubilats i jubilades i pensionistes de l'urbanització Montlloret.
Logo Associació de la Dona Activa
Seu:Associació de la Dona Activa
President:Pilar Cerdán Calvo
Telèfon:667325435

-
Objectius:Millorar la qualitat de vida de les dones. Activitat socials, culturals, formatives, lúdiques, participació i informació, assesorament i pevenció de la violència de gènere. Cohesió social.
Logo Associació de voluntaris de Protecció Civil
Seu:Associació de voluntaris de Protecció Civil
President:Marc Román Cabané
Telèfon:972361716

-
Objectius:Vetllar per la seguretat de les persones i els seus béns, treballant en la prevenció de riscos i situacions d'emergència que puguin afectar al municipi, així com, en la confecció i ralització de campanyes d'informació i divulgació dels diferents riscos, per tal de què els ciutadans aprenguin a autoprotegir-se
Logo Associació Donants de Sang de Girona
Seu:Associació Donants de Sang de Girona
President:Josep Tomàs Roca
Telèfon:972364324

-
Objectius:Buscar recursos per ajudar a les persones discapacitades físiques i psíquiques per poder gaudir de millors condicions de vida.
Logo Associació d'Uruguaians de Lloret de Mar
Seu:Associació d'Uruguaians de Lloret de Mar
President:Jorge Alberto Adroher Oliva
Telèfon:972361089

-
Objectius:Impuls de projectes de cooperació social i sanitaris a l'Uruguai. Suport i recoltzament social a persones i famílies. Volen fer una web de l'entitat. Formació cooperativa autoconstrucció d'habitatges. Creació de petites empreses per el desenvolupament econòmic de socis/es residents a Espanya així com a compatriotes de l'Uruguay.
Logo Associació El Bilboquet
Seu:Associació El Bilboquet
President:Kim Ferrer i Magí
Telèfon:669167633

-
Objectius:Col·laborar en la realització d'activitats amb les entitats culturals, juvenils i solidàries de la població de Lloret de Mar.
Logo Associació Força AME de Lloret de Mar
Seu:Associació Força AME de Lloret de Mar
President:Josep Molina Masriera
Telèfon:697607062

-
Objectius:L'organització d'actes per la recaptació de fons per la investigació de la malaltia i la difusió pel el coneixement de la mateixa, així com la col·laboració amb aquelles persones que la pateixen i amb els seus familiars.
Logo Associació grup de dones Mont Lloret
Seu:Associació grup de dones Mont Lloret
President:Rafaela Millan Serrano
Telèfon:670478863


Objectius:Fomentar la incorporació a la vida comunitària dels socis d'una manera activa.
Logo Associació Lloret Voluntari
Seu:Associació Lloret Voluntari
President:Carmen Pulgarin Giralt
Telèfon:972364799

-
Objectius:Cobrir les necessitats de voluntariat en l'àmbit de Lloret i poder fer-ho extensiu a l'àmbit estatal i internacional
Logo Associació Memorial Juan Antonio Pomares
Seu:Associació Memorial Juan Antonio Pomares
President:Manuel Muniesa Giráldez
Telèfon:0
-

Objectius:Associació sense ànim de lucre que té com a fins honorar la memòria del Sr. Juan Antonio Pomares mitjançant la celebració d'esdeveniments de caire esportiu i social. Promoure el benestar del jovent i de la gent gran amb necessitats socials i/o sanitàries no cobertes, destinant els recursos dels quals disposi l'associació a aquesta finalitat, ja sigui directament o col·laborant amb altres entitats socials, humanitàries o mèdiques, de caire públic o privat, que puguin ajudar en l'acompliment d'aquest fí. (Fer donacions per a la investigació de malalties cardiovasculars)
Logo Associació ONG Plat a Taula i més
Seu:Associació ONG Plat a Taula i més
President:Yolanda Martínez Vázquez
Telèfon:685510281

-
Objectius:La creació, posada en marxa i gestió d'un Menjador Social a la població de Lloret de Mar.
Logo Associació per a la cooperació del poble Comboremu Diamgoulor al Senegal
Seu:Associació per a la cooperació del poble Comboremu Diamgoulor al Senegal
President:Haji Tangikora Ceesay
Telèfon:629658608

-
Objectius:Treballar per la solidaritat i cooperació del poble de Diamkotoru (Senegal) i la integració de nou-vinguts
Logo Associació per el desenvolupament agrícola de Kuwonku i el seu districte
Seu:Associació per el desenvolupament agrícola de Kuwonku i el seu districte
President:Pere Gual Alum
Telèfon:649435878


Objectius:Organitzar activitats per difondre la nostra tasca, sensibiltzar la societat i obtenir ajuda econòmica per als projectes en els quals participem. Col·laborar amb les entitats que persegueixen objectius que tinguin com a finalitat la lluita contra la desigualtat i la injustícia social. Difusió de les diferents cultures a través d'esdeveniments en escoles i associacions amb la participació de membres de diferents comunitats ètniques per un acostament i coneixement mutu. L'associació es centra principalment en els següents aspectes: alimentació, educació, salut, desenvolupament del poble i benestar dels seus habitants.
Logo Associació solidària "Bones Arrels" de Lloret de Mar
Seu:Associació solidària "Bones Arrels" de Lloret de Mar
President:Rosa Fortuny Llavina
Telèfon:648280882

-
Objectius:Realitzar accions solidàries i socials envers els més necessitats, realitzant les següents activitats: recollida i distribució de roba, mobles, electrodomèstics, menjar i qualsevol cosa que pugui servir per ajudar als més necessitats.
Logo Associació Solidaris pel Món
Seu:Associació Solidaris pel Món
President:Francesc Xavier Miranda Luna
Telèfon:600562443

-
Objectius:Impulsar la solidaritat nacional i internacional, cooperant amb el pobles del món per tal de trobar les vies que condueixin a la millora de les seves condicions de vida i al desenvolupament democràtic, econòmic i social. Promoure programes de sensibilització i conscienciació dirigits a la societat sobre l'autèntica realitat d eles persones i els pobles empobrits i sobre el paper de la cooperació. Colaborar amb projectes al tercer i quart món i també am altres ONG al nostre pais com a qualsevol altre. L'assoliment de la capacitat tècnica, logistica i financera de l'entitat per a dur a terme les seves actuacions.
Logo Càritas Parroquial
Seu:Càritas Parroquial
President:Anna Samsó Salvador
Telèfon:972373278


Objectius:Promoure, orientar i coordinar l'acció social amb la finalitat d'ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones.
Logo Creu Roja Blanes-Lloret de Mar-Tossa de Mar
Seu:Creu Roja Blanes-Lloret de Mar-Tossa de Mar
President:Maria Lluïsa Bertolin Mercader
Telèfon:972348130

-
Objectius:Treballar amb diferents col·lectius que necessiten recolzament i en alguns casos molta ajuda: joves, gent gran, immigració, etc.
Logo Fundació Talibés
Seu:Fundació Talibés
President:Adriana Estebanell Masó
Telèfon:902996267


Objectius:La cooperació al desenvolupament en general i en particular a la sanitat i educació, ajudant a un sector particularment desafavorit dels països de l'Àfrica occidental subsahariana, els anomenats nens "Talibés", millorant les seves condicions de vida i aportant-los una formació bàsica perqué puguin integrar-se de manera satisfactòria en una societat en desenvolupament. Els nens "Talibés" són aquells que, no podent pagar una educació formal, han d'estudiar amb un Mestre, viuen amb ell i pidolen per poder mantenir-se ells mateixos i mantenir el mestre.
Logo Fundació Vicente Ferrer
Seu:Fundació Vicente Ferrer
President:Anna M. Vaño Gil
Telèfon:972370232


Objectius:Ajuda al Sud-Est Indià , ANANTAPUR.
Logo Grup Demall, Club UNESCO
Seu:Grup Demall, Club UNESCO
President:
Telèfon:972368973

-
Objectius:Fer conèixer els ideals de la UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura) i associar-sea les activitats de l?organització i fomentar iniciatives en els camps de l'educació, la ciència, la cultura i la comunicació. Fidels a l'esperit de les Nacions Unides, les activitats de l?associació donaran atenció preferent a la promoció dels drets dels pobles, de la solidaritat internacional i de la pau.
Logo Grup Intercultural i Solidari Dennden Ngollen
Seu:Grup Intercultural i Solidari Dennden Ngollen
President:Alpha Baldé Kandé
Telèfon:689407860


Objectius:Potenciar la interculturalitat, la integració, la convivència i la cohesió social a diferents municipis de Catalunya. Cooperar amb la comunitat rural de Kandia al Senegal.
Logo Lloret amb el Sàhara
Seu:Lloret amb el Sàhara
President:Mercè Riera Enrich
Telèfon:972367077

-
Objectius:Ajuda al Poble Saharaui.
Logo Plataforma per la Pau Lloret de Lloret de Mar
Seu:Plataforma per la Pau Lloret de Lloret de Mar
President:Maria Carme Bernat Montero
Telèfon:646963685


Objectius:Treballar per a instaurar progressivament an la societat una cultura de pau.

| © 2015 AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per Lloret de mar. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |

ABSIS. Telf. 902 210 099

estadisticas